Rozpoczyna się drugi konkurs na finansowanie projektów studenckich na WIMiO | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-16

Rozpoczyna się drugi konkurs na finansowanie projektów studenckich na WIMiO

Rozpoczyna się drugi konkurs na finansowanie projektów studenckich na WIMiO
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa ogłasza drugi konkurs na finansowanie projektów studenckich. W pierwszym konkursie, ogłoszonym 19 marca 2021 r., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa sfinansował pięć projektów zgłoszonych przez studentów. Całkowita kwota wymagana do finansowania rekomendowanych wniosków wyniosła 209 832.59 zł.

Dofinansowanie projektu pozyskane z funduszu wydziałowego może być przeznaczone w szczególności na:

  1. materiały oraz narzędzia niezbędne do realizacji projektów;
  2. koszty udziału studentów w konferencjach, warsztatach, szkoleniach lub zawodach;
  3. organizację konferencji, warsztatów i szkoleń, a także zawodów lub konkursów studenckich;
  4. koszty przygotowania i wydania publikacji naukowych lub popularnonaukowych (wydawnictw zwartych, artykułów w czasopismach naukowych, referatów w materiałach konferencyjnych);
  5. organizację wystaw lub występów;
  6. zakup lub wytworzenie aparatury niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięcia, z wyłączeniem urządzeń będących w dyspozycji Uczelni udostępnianych organizacjom;
  7. koszty budowy modelu, prototypu lub instalacji artystycznej.

Szczegóły dotyczące składania wniosków zawarte są w ZD nr 04/03/2021 z 18 marca 2021 r. Wnioski o realizację projektu studenckiego należy składać drogą elektroniczną w postaci skanów wypełnionych dokumentów, z wymaganymi podpisami oraz załącznikami do 28 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 na adres prodziekani.wimio@pg.edu.pl . W nazwie pliku proszę umieścić nazwisko kierownika projektu: projekt_2021_nazwisko.pdf. Ewentualne zapytania proszę kierować do prodziekana ds. współpracy, dr. hab. inż. Mariusza Dei

Zachęcam gorąco wszystkich studentów do szerokiej aktywności w zakresie realizacji projektów!

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Dziekan WIMiO

Do pobrania: Załącznik nr 1

287 wyświetleń