Informacje dla słuchaczy edycji 16 i 17 | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje dla słuchaczy edycji 16 i 17

Edycja 17

Termin:

Rozpoczęcia studiów: kwiecień 2023r.

Zakończenia studiów: czerwiec 2024r.

Termin zakończenia rekrutacji: 31.03.2023r.

Plan zajęć:

- znajduje się w zakładce "Do pobrania  "

Termin pierwszego zjazdu: 

 • dla grupy laboratoryjnej A i B - 21.04.2023r.
 • dla grupy laboratoryjnej C - 12.05.2023r.            

Początek zajęć: o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynek nr 40  (poprzednio budynek Wydziału Mechanicznego).

Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:

 • dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jeśli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
  • oryginał dyplomu/odpis dyplomu - do wykonania kopii uwierzytelnionej, lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
  • kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia całego suplementu dyplomu,
  • dowód tożsamości - do wglądu,
 • podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską (elektroniczna zgoda w systemie Moja PG) oraz
 • spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Koszt studiów edycji 17 wynosi  10 000,00zł.

Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po spełnieniu odpowiednich warunków. W tym przypadku sponsor oświadcza na stosownym druku (w plikach do pobrania), że dokona wpłaty za uczestnika a PG wystawia fakturę proforma, która jest podstawą wpłaty. Po otrzymaniu wpłaty PG wystawia ostateczną fakturę VAT. Działalność szkoleniowa jest zwolniona z VAT.

Wpłatę za studia 17 edycji, w wysokości  10 000zł  należy przelać na konto bankowe Politechniki Gdańskiej nr:  ....24 1090 1098 0000 0001 5324 1392 ...  prowadzone przez Santander Bank Polska. W tytule wpłaty proszę wpisać: Zadanie finansowe  nr  ..036536.., Nazwisko i Imię słuchacza studiów.

Indywidualne pisma w sprawie pierwszego zjazdu i przyjęcia danej osoby na kandydata na studia podyplomowe nie będą rozsyłane. Jeśli kandydatowi takie pismo będzie potrzebne, proszę się o nie zwrócić na drodze e-mailowej.

Plan zajęć pierwszego zjazdu:

 • informacja ogólna,
 • przekazanie dokumentów (oryginał dyplomu/odpisu dyplomu),
 • podpisanie umów - instrukcja dotycząca obsługi platformy Studia Podyplomowe na MojaPG,
 • zajęcia według planu.