Pełnomocnikiem Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami jest dr inż. Michał Landowski
 
Kontakt
email: miclando@pg.edu.pl
Miejsce pracy
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa pokój 127