Wydziałowe zjazdy absolwentów organizowane są z inicjatywy absolwentów przy współpracy z Wydziałem i Stowarzyszeniem Absolwentów PG. Wydarzenia jubileuszowe tj. 50-lecie ukończenia edukacji organizowane są z udziałem władz uczelni, a ich uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe i medale. W ramach naszej działalności wspieramy organizację zjazdów, promujemy wydarzenia wśród absolwentów i członków SAPG, udostępniamy pomieszczenia akademickie. Aby zgłosić zjazd, należy wypełnić formularz bądź skontaktować się bezpośrednio z Pełnomocnikiem dziekana ds. absolwentów.  

Zgłoś zjazd absolwentów  - https://forms.pg.edu.pl/01GWVE1CHTPMGK1H02AMN05TS6   

Zostań z nami w kontakcie. Będziemy Cię informować o organizowanych zjazdach, a także o działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Politechniki Gdańskiej.

Wprowadź swoje dane  - https://forms.pg.edu.pl/01GWVE2T8R8PX3332TCQV3BWC3   

Oba formularze są udostępnione Administracji Wydziału Chemicznego, a także będą rozsyłane indywidualnie do trzech jednostek:

Nadchodzące zjazdy:

27 maja br. w ramach obchodów dnia absolwenta zorganizowany będzie zjazd absolwentów rocznika 1973, z okazji 50-lecia ukończenia edukacji.

O godz. 12:15 w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbędzie się spotkanie z władzami uczelni, podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i medali pamiątkowych. Wydarzenie zgromadzi uczestników wszystkich wydziałowych zjazdów organizowanych tego dnia na Politechnice Gdańskiej.

Do dyspozycji gości udostępniony zostanie sklepik PG, restauracja w Hydromechanice oraz na wydziale ETI, a także Klub Kwadratowa. 

Więcej informacji o zjeździe przekazywać będzie uczestnikom bezpośrednio organizator. 

Jeśli chcesz uczestniczyć w zjeździe, pozostaw nam do siebie kontakt.