Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem ograniczeń w działalności uczelni, legitymacje studenckie (ELS) oraz legitymacje doktorantów (ELD) pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji (źródło:  https://studia.gov.pl/aktualnosci).
Informacje ogólne dotyczące ELD i ELD


mLegitymacja studencka w portalu MojaPG

Politechnika Gdańska, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, udostępnia usługę mLegitymacji studenckiej.
Dane niezbędne do pobrania mLegitymacji studenckiej znajdują się na portalu Moja PG w aplikacji Student → Dokumenty → mLegitymacja. Proces sprowadza się do zeskanowania kodu QR w aplikacji mObywatel i przepisania krótkiego kodu aktywacyjnego. Szczegółowa instrukcja konfiguracji dostępna jest na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/student/mlegitymacja/.
Do aktywacji mLegitymacji niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.     

Więcej informacji na stronie  mLegitymacja