Wydziałowe zasady rejestracji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydziałowe zasady rejestracji

Studentko, Studencie,

te zasady po prostu trzeba znać!

Na PG obowiązuje semestralny system rozliczania Twoich postępów w nauce, mierzonych poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS oraz zaliczeniem obowiązkowych szkoleń.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej (podstawowej oraz poprawkowej – patrz ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023), na podstawie protokołów zaliczeń /egzaminów, przekazywanych przez nauczycieli akademickich, sprawdzimy stan zdobytych przez Ciebie punktów ECTS oraz posiadany dług punktowy.

Na podstawie:

  1. Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej (pdf, 1.12MB)
  2. Zarządzenie Dziekana nr 08/07/2023 w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji studentów na kolejny semestr na WIMiO PG (pdf, 1.19MB)

Prodziekan podejmie decyzję co do twojej dalszej kariery studenta.

Jak uzyskać rejestrację? Jak to wygląda w praktyce? Zapoznaj się z ww. dokumentami!

Gdzie można znaleźć wniosek o rejestrację i jak go złożyć?

  1. PAMIĘTAJ! Masz określony czas na złożenie wniosku o rejestrację, który zdefiniowany jest w organizacji roku akademickiego
  2. Zaloguj się do swojego konta w systemie MojaPG
  3. Wygeneruj i wydrukuj „Wniosek o rejestrację”. Pamiętaj, aby przy generowaniu dokumentu wybrać właściwy kurs (kierunek studiów) oraz semestr, po którym się rozliczasz
  4. Koniecznie podpisz wniosek
  5. Dostarcz dokument do Dziekanatu za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  • prześlij skan wniosku (wyłącznie ze studenckiego adresu e-mail) na adres pracownika Dziekanatu zajmującego się obsługą kierunku studiów
  • wyślij wniosek listownie na adres Dziekanatu;
  • dostarcz osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie za pośrednictwem systemu „NA KIEDY

Dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu, adres pocztowy oraz szczegóły dotyczące rezerwacji wizyty znajdziesz w zakładce „Dziekanat”.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Prodziekana, w systemie PG widoczne będą zmiany dotyczące rejestracji/ statusu studenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pracownicy Dziekanatu chętnie udzielą ci szczegółowych informacji.

REZYGNACJA ZE STUDIÓW

Jeżeli z jakichkolwiek względów, nie zamierzasz kontynuować nauki na obecnie realizowanym kierunku, musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji studiów. Podpisany własnoręcznie dokument należy dostarczyć do Dziekanatu w ORYGINALE (osobiście lub listownie).