Wydziałowe zasady rejestracji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydziałowe zasady rejestracji

Studentko, Studencie, 

te zasady po prostu trzeba znać! 

Na PG obowiązuje semestralny system rozliczania Twoich postępów w nauce, mierzonych poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS oraz zaliczeniem obowiązkowych szkoleń. 

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej (podstawowej oraz poprawkowej – patrz ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024), na podstawie protokołów zaliczeń /egzaminów, przekazywanych przez nauczycieli akademickich, sprawdzimy stan zdobytych przez Ciebie punktów ECTS oraz posiadany dług punktowy. 

Na podstawie: 

  1. Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej (pdf, 537.51kB) 
  2. Zarządzenie Dziekana nr 17/11/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rejestracji studentów na kolejny semestr na WIMiO PG (pdf, 1.18MB) 

Prodziekan podejmie decyzję co do twojej dalszej kariery studenta. 

Jak uzyskać rejestrację? Jak to wygląda w praktyce? Zapoznaj się z ww. dokumentami! 

Gdzie można znaleźć wniosek o rejestrację i jak go złożyć?

  1. PAMIĘTAJ! Masz określony czas na złożenie wniosku o rejestrację, który zdefiniowany jest w organizacji roku akademickiego
  2. Zaloguj się do swojego konta w systemie MojaPG
  3. W zakładce Dokumenty --- eDokumenty wybierz właściwy kurs i użyj przycisku Dodaj
  4. Wybierz Wniosek o rejestrację, wypełnij i koniecznie podpisz i wyślij
  5. Etapy rozpatrywania wniosku są na bieżąco widoczne w systemie Moja PG

Po rozpatrzeniu wniosku przez Prodziekana, w systemie PG widoczne będą zmiany dotyczące rejestracji/ statusu studenta. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pracownicy Dziekanatu chętnie udzielą ci szczegółowych informacji. 

REZYGNACJA ZE STUDIÓW

Jeżeli z jakichkolwiek względów, nie zamierzasz kontynuować nauki na obecnie realizowanym kierunku, musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji studiów. Informujemy, że w związku z zarządzeniem Rektora PG nr 39/2023 z 1 września 2023 r.,od 1 października 2023 r. w postępowaniach administracyjnych dotyczących skreślania z listy studentów, do wnoszenia i doręczania pism używamy wyłącznie uczelnianego systemu Moja PG – moduł Dokumenty KPA

Instrukcja dla Studentów znajduje się na stronie: https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/205488129/Sk+adanie+wniosk+w+zgodnych+z+KPA