Wydziałowe zasady rejestracji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydziałowe zasady rejestracji

Studentko, Studencie,

te zasady po prostu trzeba znać!

Na PG obowiązuje semestralny system rozliczania Twoich postępów w nauce, mierzonych poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS oraz zaliczeniem obowiązkowych szkoleń.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej (podstawowej oraz poprawkowej – patrz ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021), na podstawie protokołów zaliczeń /egzaminów, przekazywanych przez nauczycieli akademickich, sprawdzimy stan zdobytych przez Ciebie punktów ECTS oraz posiadany dług punktowy.

Na podstawie:

 1. Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej
 2. Zasad rejestracji studentów na kolejny semestr obowiązujących na WIMiO

Prodziekan podejmie decyzję co do twojej dalszej kariery studenta.

Jak uzyskać rejestrację? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdź, w której grupie jesteś!

Studenci realizujący semestr po raz pierwszy

 • Jeżeli Twój dług punktowy wynosi 0 ECTS i nie jesteś studentem ostatniego semestru studiów, tj. masz zaliczone wszystkie przedmioty z całego dotychczasowego toku studiów, GRATULUJEMY! Twoja rejestracja na kolejny semestr nastąpi AUTOMATYCZNIE
 • Jeżeli Twój dług punktowy nie przekracza 12 ECTS i nie jesteś studentem ostatniego semestru studiów, GRATULUJEMY! Twoja rejestracja na kolejny semestr nastąpi AUTOMATYCZNIE
 • Jeżeli Twój dług punktowy przekracza 12 ECTS – musisz złożyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ

Studenci powtarzający semestr

 • W każdym przypadku, bez względu na  rozmiar długu punktowego, musisz złożyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ

Gdzie można znaleźć wniosek o rejestrację i jak go złożyć?

 1. PAMIĘTAJ! Masz określony czas na złożenie wniosku o rejestrację, który zdefiniowany jest w organizacji roku akademickiego
 2. Zaloguj się do swojego konta w systemie MojaPG
 3. Wygeneruj i wydrukuj „Wniosek o rejestrację”. Pamiętaj, aby przy generowaniu dokumentu wybrać właściwy kurs (kierunek studiów) oraz semestr, po którym się rozliczasz
 4. Koniecznie podpisz wniosek
 5. Dostarcz dokument do Dziekanatu za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
 • prześlij skan wniosku (wyłącznie ze studenckiego adresu e-mail) na adres pracownika Dziekanatu zajmującego się obsługą kierunku studiów, na który zamierzasz wrócić (forma zalecana w dobie pandemii COVID-19)
 • wyślij wniosek listownie na adres Dziekanatu;
 • dostarcz osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie za pośrednictwem systemu „NA KIEDY (niezalecane w dobie pandemii COVID-19

Dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu, adres pocztowy oraz szczegóły dotyczące rezerwacji wizyty znajdziesz w zakładce „Dziekanat”.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Prodziekana, w systemie PG widoczne będą zmiany dotyczące rejestracji/ statusu studenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pracownicy Dziekanatu chętnie udzielą ci szczegółowych informacji.