Staże, stypendia i programy | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Staże, stypendia i programy

 • 2023-05-04

  Finansowanie współpracy m.in. z uczelniami z Ukrainy

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi programów, które polskie uczelnie mogą wykorzystać w celu finasowania współpracy m.in. z uczelniami ukraińskimi.   Scholar Rescue Fund (Instructions and Application - IIE Scholar Rescue Fund) Granty Interwencyjne NAWA (trwa nabór: Ogłoszenie - NAWA) National Science Foundation USA: Global Centers (GC) Use-Inspired...

 • 2022-09-29

  MISTI Global Seed Funds

  MISTI Global Seed Funds, of which MIT-Poland is a part, enable participating teams to collaborate with international peers, either at MIT or abroad, with the aim of developing and launching joint research projects. All general MISTI Global Seed Funds criteria, application and evaluation procedures apply. Through an annual call for proposals, the fund promotes the exchange between faculty and...

 • 2022-02-24

  New career opportunities at Harbin Institute of Technology

  Harbin Institute of Technology (HIT) is a member of China’s top nine University Union. HIT-ICAM is a new established international center focusing on the field of Solid Mechanics, Smart and Multifunctional Materials and Structures, Mechanics of Composite Materials, Dynamics and Control, Fluid Mechanics, etc. Currently, our center has several open positions  for experienced professors,...

 • 2022-02-15

  Fulbright STEM Impact Award

  Program ten skierowany jest do osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendia...

 • 2022-02-15

  Fulbright Senior Award

  Program ten umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej na terenie USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Do programu przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem...

 • 2022-02-15

  Fulbright Junior Research Award

  Program zapewnia stypendia, trwające od 4 do 10 miesięcy, dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Do programu przyjmowane są...

 • 2022-02-15

  Program im. Stanisława Ulama – wspierający przyjazdy naukowców z zagranicy

  Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnić mają potencjał polskich jednostek i włączą się w prowadzone przez nich działalności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy...