Listy najlepszych absolwentów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Listy najlepszych absolwentów

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci,
jak co roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora (ZR nr 36/2018 z 23 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej), sporządzony został ranking najlepszych absolwentów PG.