Przejdź do treści

Dziekanat | Politechnika Gdańska

Dziekanat

Dziekanat                                                          

Budynek nr 40 (dawny Wydział Mechaniczny), pok. 219 - 221 i 234-235
e-mail: dziekanat.wimio@pg.edu.pl
Fax : 58 347 1296

Budynek nr 30 (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa), pok. 203, 204, 407, 408


Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że został dla Państwa uruchomiony nowy system do rezerwacji wizyt w Dziekanacie „NA KIEDY”.
Aby dokonać rezerwacji wizyty w Dziekanacie WIMiO, należy wejść na stronę: Rezerwacja i dokonać wyboru właściwej kolejki.
Pamiętaj, aby potwierdzić swoją rezerwację! Tylko wówczas termin zostaje zablokowany.
W przypadku, gdy Twoje plany ulegną zmianie, proszę pamiętaj o odwołaniu rezerwacji.
Instrukcja dla studentów: Youtube
Jednocześnie przypominam, że obowiązują wcześniejsze ustalenia dotyczące wizyt w Dziekanacie, tj. nadal prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Dziekanacie do minimum i załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do Dziekanatu w maseczce i z własnym długopisem.
Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte!
Prosimy o przychodzenie na czas i nie spóźnianie się!


p.o. Prodziekana ds. organizacji studiów
dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska

p.o. Prodziekana ds. toku studiów
dr inż. Roman Liberacki


Pracownicy dziekanatu:

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

Budynek nr 40, pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

mgr Marta Parszutowicz
z-ca kierownika sekcji

 • Plany zajęć
 • Ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • Zaświadczenia przedemerytalne.

Budynek nr 30, pok. 202
tel. 58 347 26 00
e-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

mgr Anna Cesarz
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM, studia doktoranckie

Budynek nr 30, pok. 204 (tymczasowo 407/8)
tel. 58 347 28 07
e-mail: anna.cesarz@pg.edu.pl

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,

Budynek nr 40, pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

mgr Małgorzata Gackowska-Janeczko
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika, Technologie Kosmiczne i Satelitarne
 • Obsługa studiów doktoranckich

Budynek nr 40, pok. 220 (tymczasowo 234)
tel.: 58 347 16 86 (tymczasowo 58 347 26 84)
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

mgr Aleksandra Kopytko
Samodzielny referent

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia (bez I roku), Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

Budynek nr 30, pok. 204
tel. 58 347 28 05
e-mail: aleksandra.kopytko@pg.edu.pl

mgr inż. Joanna Krause
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies, Energetyka, studia stacjonarne II stopnia, Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia I rok   

Budynek nr 30, pok. 203 (tymczasowo 407/8)
tel. 58 347 16 58
e-mail: joanna.krause@pg.edu.pl

Irena Kula
Samodzielny referent

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

Budynek nr 30, pok. 204 (tymczasowo 407/8)
tel. 58 347 28 07
e-mail: iradziek@pg.edu.pl

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka

Budynek nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

Budynek nr 40, pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

mgr Tomasz Stecewicz
Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia

Budynek nr 30, pok. 207 (tymczasowo 513)
tel. 58 347 27 07
e-mail: tom_stec@pg.edu.pl

mgr Barbara Walenkiewicz
Specjalista administracyjno - ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering, Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia

Budynek nr 30, pok. 203
tel. 58 347 15 67
e-mail: barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl

mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne
 • Obsługa studentów obcokrajowców

Budynek nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: aida.zoszczak@pg.edu.pl

dr inż. Sławomir Szymański
Planista
e-mail: slawomir.szymanski@pg.edu.pl

inż. Karolina Samociuk - NIEOBECNA
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny