ERASMUS+ | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

ERASMUS+

Informacje ogólne

Studia za granicą

Praktyki za granicą

Wydziałowe zasady udziału w programie ERASMUS+

Information for incoming students

Koordynatorzy wydziałowi

Dr hab. inż. Beata Zima
beazima@pg.edu.pl

Dr inż. Łukasz Pawłowski  
studenci przyjeżdżający
lukasz.pawlowski@pg.edu.pl

Dr inż. Aleksandra Laska
studenci wyjeżdżający
aleksandra.laska@pg.edu.pl