Jakość kształcenia | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Jakość kształcenia

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale, pod kątem realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz aktualizacji programów studiów.
 
System został wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych PG.
 
Celem nadrzędnym WSZJK na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wydziału, zbieżnych z wizją rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe doskonalenie, umożliwia realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.
 
Szczegóły można znaleźć w Księdze Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
 

Księga Jakości

Pobierz w wersji PDF