Rada Wydziału | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Rada Wydziału

Władze Wydziału

Przewodniczący – Dziekan: prof. hab. inż. Andrzej Seweryn
Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Prodziekan ds. rozwoju: dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
Prodziekan ds. współpracy: dr hab. inż. Mariusz Deja
Prodziekan ds. kształcenia: dr inż. Aleksandra Wiśniewska
Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Roman Liberacki

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
dr hab. inż. Szymon Grymek, prof. uczelni
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. uczelni

Przedstawiciele NA

dr inż. Marek Chodnicki, adiunkt
mgr inż. Jacek Frost, asystent
dr inż. Mohammad Ghaemi, adiunkt
dr inż. Karol Niklas, adiunkt
dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, adiunkt
dr inż. Aleksandra Świerczyńska, adiunkt

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych

inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny
inż. Mateusz Rawa, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista

Przedstawiciele Środowiskowego Studium Doktoranckiego

mgr inż. Joanna Sypniewska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Aleksandra Bartusiak
Hubert Domaros
Paweł Grolier 
Krzysztof Haławski