Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa obowiązują zasady dyplomowania wprowadzone zarządzeniem Dziekana: 

Wytyczne dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej (pdf, 998.07kB)

Na stronie https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/wewnatrzuczelniane/akty-dotyczace-wzorow-dyplomowania-doktoryzowania  zebrane zostały wszystkie obowiązujące akty dotyczące wzorów dyplomowania.


Pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów rozpoczynających zajęcia na semestrze dyplomowym w roku akademickim 2023/24:

I stopień:

II stopień:


Pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów rozpoczynających zajęcia na semestrze dyplomowym w roku akademickim 2022/23:
I stopień:

II stopień:


Pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów rozpoczynających zajęcia na semestrze dyplomowych w roku akademickim 2021/22

I stopień:

II stopień:


     Dla osób, które w semestrze letnim 2020/2021 były studentami semestru dyplomowego lub uzyskały zgodę Dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej obowiązuję poniższe zasady dyplomowania:

     
    1. Dla studentów byłego Wydziału Mechanicznego:
    1. Dla studentów byłego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa: