Zasady dyplomowania | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania wprowadzone dnia 24 września 2021r. zarządzeniem Dziekana nr 17/09/2021, obowiązujące Studentów rozpoczynających zajęcia na semestrze dyplomowym w roku akademickim 2021/22:


Dla osób, które w semestrze letnim 2020/2021 były studentami semestru dyplomowego lub uzyskały zgodę Dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej obowiązuję poniższe zasady dyplomowania:
 
  1. Dla studentów byłego Wydziału Mechanicznego:
    https://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/dyplomanci
  1. Dla studentów byłego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa: