Politechnika Gdańska udziela informacji na temat przebiegu i zakończenia studiów wyłącznie swoim studentom i absolwentom, zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która o takie informacje występuje.
Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenia-o-przebiegu-lub-ukonczeniu-studiow, można złożyć:
 
1. na Uczelni lub listownie:
  • dokument złożony osobiście w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa,
  • listownie przez wysłanie oryginału podpisanego wniosku na adres:
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
 
2. przez Internet:
  • za pomocą platformy ePUAP (jeśli masz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany)
  • przez e-mail -  podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Usługa udzielenia informacji jest bezpłatna.

Formularz do pobrania (docx, 22.44kB)