Wydziałowe zasady rejestracji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Wydziałowe zasady rejestracji

Studentko, Studencie,

te zasady po prostu trzeba znać!

Na PG obowiązuje semestralny system rozliczania Twoich postępów w nauce, mierzonych poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS oraz zaliczeniem obowiązkowych szkoleń.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej (podstawowej oraz poprawkowej – patrz ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021), na podstawie protokołów zaliczeń /egzaminów, przekazywanych przez nauczycieli akademickich, sprawdzimy stan zdobytych przez Ciebie punktów ECTS oraz posiadany dług punktowy.

Na podstawie:

  1. Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej

oraz

  1. Zasad rejestracji studentów na kolejny semestr obowiązujących na WIMiO

Prodziekan podejmie decyzję co do twojej dalszej kariery studenta.

Jak uzyskać rejestrację? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdź, w której grupie jesteś!


STUDENCI
REALIZUJĄCY SEMESTR PO RAZ PIERWSZY

STUDENCI
POWTARZAJĄCY SEMESTR

Jeżeli Twój dług punktowy wynosi 0 ECTS
i nie jesteś studentem ostatniego semestru studiów, tj. masz zaliczone wszystkie przedmioty z całego dotychczasowego toku studiów, GRATULUJEMY! Twoja rejestracja na kolejny semestr nastąpi AUTOMATYCZNIE

W każdym przypadku, bez względu na  rozmiar długu punktowego, musisz złożyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ

Jeżeli Twój dług punktowy nie przekracza 12 ECTS i nie jesteś studentem ostatniego semestru studiów, GRATULUJEMY! Twoja rejestracja na kolejny semestr nastąpi AUTOMATYCZNIE

Jeżeli Twój dług punktowy przekracza 12 ECTS – musisz złożyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ


Gdzie można znaleźć WNIOSEK O REJESTRACJĘ i jak go złożyć?

  1. PAMIĘTAJ! Masz określony czas na złożenie wniosku o rejestrację, który zdefiniowany jest w organizacji roku akademickiego
  2. Zaloguj się do swojego konta w systemie MojaPG
  3. Wygeneruj i wydrukuj „Wniosek o rejestrację”. Pamiętaj, aby przy generowaniu dokumentu wybrać właściwy kurs (kierunek studiów) oraz semestr, po którym się rozliczasz
  4. Koniecznie podpisz wniosek
  5. Dostarcz dokument do Dziekanatu za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  • prześlij skan wniosku (wyłącznie ze studenckiego adresu e-mail) na adres pracownika Dziekanatu zajmującego się obsługą kierunku studiów, na który zamierzasz wrócić (forma zalecana w dobie pandemii COVID-19)
  • wyślij wniosek listownie na adres Dziekanatu;
  • dostarcz osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie za pośrednictwem systemu „NA KIEDY (niezalecane w dobie pandemii COVID-19

Dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu, adres pocztowy oraz szczegóły dotyczące rezerwacji wizyty znajdziesz w zakładce „Dziekanat”.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Prodziekana, w systemie PG widoczne będą zmiany dotyczące rejestracji/ statusu studenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pracownicy Dziekanatu chętnie udzielą ci szczegółowych informacji.