Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa

O Zakładzie

Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa powołany został w 2021 roku po powstaniu Instytutu Energii. Zakład zarówno kontynuuje działalność Zespołu Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji dawnej Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego jak i rozwija działalność w nowych obszarach.

Aktualnie Zakład zatrudnia 6 nauczycieli akademickich. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Jan Wajs, prof. uczelni.

Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na poziomie podstawowym (termodynamika, wymiana ciepła), jak i specjalnościowym, w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej, ciepłownictwa/ogrzewnictwa, systemów poligeneracyjnych a także odzysku ciepła odpadowego z procesów energetycznych lub przemysłowych.

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jan Wajs, prof. uczelni

tel: +48 58 347 28 30

e-mail: jan.wajs@pg.edu.pl

Sekretariat Instytutu

mgr inż. Karolina Samociuk

Budynek nr 15, pok. 108

tel: +48 58 347 19 29

e-mail: ie.wimio@pg.edu.pl