O Instytucie

W skład Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów wchodzą cztery zakłady:

  • Zakład Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
  • Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych
  • Zakład Technologii Biomateriałów
  • Zakład Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania

Aktualnie Instytut Technologii Maszyn i Materiałów zatrudnia 57 pracowników, w tym 50 nauczycieli akademickich.
Dyrektorem Instytutu jest dr hab. inż. Stefan Dzionk, prof. uczelni.

Historia

Instytut Technologii Maszyn i Materiałów został powołany z początkiem roku 2021, wraz z połączeniem Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa PG i powstaniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Instytut kontynuuje działalność i tradycje Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania.