• Dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów
  • Profesor uczelni
  • Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  • Profesor uczelni
  • Kierownik zakładu
  • Adiunkt
Główny specjalista kierujący zespołem
Starszy technik
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Robotnik wysoko wykwalifikowany