Skład osobowy | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Skład osobowy

  • Dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów
  • Profesor uczelni
  • Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  • Profesor uczelni
  • Kierownik zakładu
  • Adiunkt
  • Asystent
  • Samodzielny referent techniczny
Główny specjalista kierujący zespołem
Starszy technik
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Robotnik wysoko wykwalifikowany