Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych

O Zakładzie

Struktura Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych uległa kilkakrotnym zmianom: w latach 1945-1969 była to struktura katedralna, która w latach 1969-1992 zmieniła się w strukturę instytutową, by znów po tym okresie przejść w strukturę katedralną z zespołami badawczo-dydaktycznymi, która funkcjonowała do końca roku 2020. Po powstaniu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spawalnictwa została przekształcona w trzy Zakłady: Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych, Zakład Technologii Biomateriałów oraz Zakład Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania, które razem z Zakładem Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji znajdują się obecnie w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów.

Historia

W latach 1969-1992 w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego-Technologicznego znajdował się Instytut Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa w ramach którego umiejscowiony był Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej. W 1992 r. Wydział Mechaniczny-Technologiczny połączył się z Wydziałem Budowy Maszyn i utworzony został nowy Wydział Mechaniczny. Wraz z powstaniem nowego wydziału zmieniła się również struktura organizacyjna i w miejsce instytutów powstały katedry, najpierw było ich jedenaście a następnie w wyniku zmian organizacyjnych w roku 2013 powstało pięć katedr, a wśród nich Katedra Inżynierii Materiałowej i Spawalnictwa. W 2020 roku na skutek kolejnej fuzji wydziałów, utworzony został nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa i nastąpiła kolejna zmiana struktury organizacyjnej. W ramach nowoutworzonego wydziału powstały instytuty, a wśród nich Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, którego częścią jest obecny Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych.

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni
tel. +48 58 347 17 52
e-mail: marek.szkodo@pg.edu.pl

Sekretariat Instytutu

mgr inż Angelika Skarżyńska
Budynek nr 40, pok. 326
tel. +48 58 347 22 04
e-mail: itmim.wimio@pg.edu.pl