Zakład Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakład Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

O Zakładzie

Struktura Zakładu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji uległa kilkakrotnym zmianom: w latach 1945-1969 była to struktura katedralna, która w latach 1969-1992 zmieniła się w strukturę instytutową, by znów po tym okresie przejść w strukturę katedralną z zespołami badawczo-dydaktycznymi, która funkcjonowała do końca roku 2020. Po powstaniu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Katedra została przekształcona w Zakład Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w ramach Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów.

Historia

W roku 1992, po połączeniu Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji z Wydziałem Budowy Maszyn, powstał Wydział Mechaniczny o strukturze katedralnej. Kierownikiem Katedry Technologii Budowy Maszyn w latach 1992 – 1994 był prof. Mieczysław Feld a katedry Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem dr hab. inż. Józef Bartosiewicz, prof. nadzw. PG (1993 – 1994).

Po zintegrowaniu obu katedr w Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, od roku 1994 do 2009 roku kierownikiem katedry był Prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG. Pełnił on również funkcje dziekanów Wydziału Mechanicznego Technologicznego (1987-1990), Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (1009-1991) oraz Wydziału Mechanicznego (1992-1993). Przez dwie kadencje (1996-2002) był również prorektorem PG ds. rozwoju.

W 2009 roku kierownikiem katedry został prof. dr hab. inż. Adam Barylski - były dziekan Wydziału Mechanicznego (2002-2008). W roku 2019 kierownikiem katedry został dr hab. inż. Mariusz Deja, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Mechanicznym (2016-2020), który od 1 stycznia 2021 r. zostaje kierownikiem Zakładu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz prodziekanem ds. współpracy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni
tel. +48 58 347 29 67
e-mail: mariusz.deja@pg.edu.pl

Sekretariat Instytutu

mgr inż Angelika Skarżyńska
Budynek nr 40, pok. 326
tel. +48 58 347 22 04
e-mail: itmim.wimio@pg.edu.pl