O Zakładzie

Pracownicy Zakładu Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania (ZTMKiS) stanowią aktywny zespół zajmujący się zagadnieniami technologii przetwórstwa materiałów inżynierskich w zakresie spawalnictwa i obróbki plastycznej. Są jedyną grupą badawczą w Polsce zajmującą się technologią spawania podwodnego. ZTMKiS już od ponad 20 lat prowadzi studia podyplomowe Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE II i III). Pracownicy Zakładu stanowią Redakcję międzynarodowego czasopisma Advances in Materials Sciences wydawanego od roku 2001.

Historia

Zakład Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania jest jedną z najstarszych jednostek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, choć w okresie minionych lat nazwa i organizacja jednostki ulegała zmianom. Dzieje Katedry Spawalnictwa datują się od początku października 1945 r., kiedy to na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej powołano Katedrę Spawalnictwa i Wykonywania Ustrojów Stalowych pod kierunkiem z-cy prof. mgr inż. Leona Drehera. W roku 1956 Katedra Spawalnictwa została przeniesiona na nowo utworzony Wydział Technologii Maszyn. W roku 1965 Katedra została przekształcona w Zakład Technologii Materiałów Maszynowych przy Katedrze Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym. W 1969 r. powstał Instytut Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa w skład którego wchodziły Zakłady: Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Spawalnictwa, Technologii Metali i Obróbki Plastycznej.
W 1991 r. z Instytutu wyodrębniły się dwie katedry, z których jedna to Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa prowadzona przez prof. dr hab. inż. Mieczysława Myśliwca. W roku 1996 prof. M. Myśliwiec odszedł na emeryturę, a kierownictwo Katedry przejął prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak.
W roku 2007 r. kierownictwo Katedry przejął dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG, który prowadzi Zespół do chwili obecnej, po 2011 r. jako Zakład w strukturze Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania, a po roku 2020 jako Zakład Technologii Materiałów Konstrukcyjnych i Spajania wchodzący w skład Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów.