Laboratorium Techniki Głębinowej zostało utworzone na podstawie zarządzenia Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa z dnia 04 października 2021r.

Zakres działalności Laboratorium obejmuje:

 • Projektowanie systemów urządzeń morskich o przeznaczeniu cywilnym i militarnym,
 • Projektowanie jednostek pływających i morskich instalacji o przeznaczeniu cywilnym i militarnym,
 • Badania własności hydrodynamicznych jednostek pływających i pojazdów amfibijnych,
 • Projektowanie i badania zespołów napędowych jednostek pływających i pojazdów podwodnych,
 • Obliczenia analityczne i analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne mechaniki konstrukcji w tym kadłubów jednostek pływających i wyposażenia statków i okrętów (windy, żurawie),
 • Obliczenia analityczne i analizy numeryczne mechaniki płynów oraz badania eksperymentalne w zakresie opływu kadłubów jednostek pływających  i pojazdów podwodnych oraz elementów napędowo sterujących,
 • Projektowanie i opracowanie procesów technologicznych konstrukcji ze stopów metali  oraz tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych,
 • Projektowanie i budowa komputerowych systemów sterowania dla pojazdów sterowanych zdalnie i pojazdów autonomicznych,
 • Projektowanie i budowa komputerowych trenażerów dla operatorów systemów pojazdów podwodnych,
 • Projektowanie budowa i badania amunicji do działań podwodnych z układami zapalnikowymi,
 • Małoseryjna produkcja systemów pojazdów podwodnych z układami sterowania, nawigacji i zasilania w energię,
 • Małoseryjna produkcja komponentów dla urządzeń techniki głębinowej,
 • Szkolenie specjalistów dotyczące procesów projektowania i budowy oraz użytkowania  i eksploatacji systemów głębinowych i urządzeń techniki głębinowej.