Magazyn Termalny | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Magazyn Termalny

„Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych”

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER

Celem projektu będzie opracowanie bio-ecoinnowacyjnego magazynu termalnego dla zastosowań elektro mobilnych. Wypełnienie magazynu zostanie dobrane w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największej gęstości zmagazynowanego strumienia ciepła w jednostce objętości, przy możliwie niewielkiej masie. Magazyn ma współpracować z instalacją HVAC znajdująca się w pojeździe. Obecnie systemy zapewniające komfortu wewnątrz kabiny samochodowej wykorzystują w większości energią elektryczną pochodząca z baterii zasilających również układ silników elektrycznych i innych podzespołów. Szacuje się że system HVAC może odpowiadać za konsumpcję do 30% energii elektrycznej w pojeździe co wydatnie obniża jego zasięg i zwiększa częstotliwość ładowania akumulatorów. To z kolei przekłada się również na skrócenie ich żywotności. Proponowane rozwiązanie ma w zamierzeniach ograniczyć ilość zużywanej energii elektrycznej i/lub podnieś sprawność magazynowania energii w bateriach elektrycznych. W zamierzeniach jako nośnik magazynujący energię termalną ma zostać wykorzystana substancja biodegradowalna. Pozwoli to na jednoczesne zmniejszenie negatywnego wpływu instalacji na środowisko naturalne. Kolejną innowacją ma być sam system „ładowania”. Dzięki wykorzystaniu termosyfonu dwufazowego/rurki ciepła, ładowanie magazynu będzie możliwe bez strat czynnika pośredniczącego. Sama „produkcja’ chłodu/ciepła może odbywać się zaś w scentralizowanych jednostkach, rozlokowanych np. przy punktach ładowania energii elektrycznej i/lub na istniejących stacjach paliw. Możliwe będzie również ładowanie magazynu z samego układu HVAC znajdującej się w pojeździe.