Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Wojtowicza | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-20

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Wojtowicza

Federacja Akademii Wojskowych

Rada dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna Federacji Akademii Wojskowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Aleksandra Wojtowicza. Tytuł rozprawy: "Diagnostyka wizyjna powierzchni obiektów podwodnych metodą modelowania ze zdjęć".

Obrona w formie stacjonarnej odbędzie się w dniu 8 marca 2024 r. o godzinie 11.30 w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Z rozprawą doktorską będzie można zapoznać się w Bibliotece Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej i Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych pod adresem: https://bip.faw.edu.pl/faw/doktoranci/postepowania-ws-nadawania-stop/postepowania-doktorskie/postepowania-doktorskie/10973,mgr-inz-Aleksander-Wojtowicz.html

* Uczestnictwo w obronie w trybie stacjonarnym, będzie możliwe po wcześniejszej rejestracji, poprzez mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: r.kicinski@amw.gdynia.pl. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 5 marca 2024

5 wyświetleń