Projekt allCUTE | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekt allCUTE

Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers (Platforma aktywnego nauczania zwiększająca umiejętności techników i inżynierów) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, KA2, który trwa od 1.09.2020 do 31.08.2022. Projekt oferuje alternatywne rozwiązania określonych wyżej problemów poprzez stworzenie platformy aktywnego nauczania umożliwiającej zwiększanie umiejętności techników i inżynierów zatrudnionych w sektorze budowy maszyn i mechatroniki.

Strona domowa: http://www.allcute.eu/

Pliki do pobrania