Twin-crp-pod ULCS | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Twin-crp-pod ULCS

Ogólnym celem jest zminimalizowanie zużycia paliwa, poprawa zdolności manewrowych i zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego poprzez wprowadzenie trzech wysokiej wydajności innowacyjnych modyfikacji napędu do jednośrubowego ultra dużych kontenerowców (ULCS). Są nimi zastosowanie napędu dwuśrubowego, ze śrubami przeciwbieżnymi, z tylną śrubą zamocowaną na pędniku podowym. Proponowane rozwiązanie nie zostało jeszcze w praktyce zastosowane na żadnym statku, a niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści, więc udział naukowców z PG stawia ich w szeregach pionierów innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu morskiego.
 
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
  • Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska (Polska - Lider konsorcjum)
  • Seatech Engineering sp. z o.o. (Polska)
  • Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (Niemcy)
  • BRABO (Belgia)
  • Center of Marine Technologies (Niemcy)
  • Piening Propeller (Niemcy)
 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET MarTERA - Maritime and Marine Technologies for a new Era.
Budżet całkowity projektu: 1 246 000 euro
Dofinansowanie NCBiR: 250 000 euro