ZeroWastePorts | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

ZeroWastePorts

Głównym celem projektu ZeroWastePorts jest przygotowanie kompleksowego projektu statku do zbiórki i odbierania odpadów ze statków (WCV) na etapie projektu kontraktowego. WCV to statek służący zarówno do zbierania odpadów z wody, jak i odbierania zanieczyszczeń ze statków w portach i obszarach przybrzeżnych.
Prace realizowane w ramach projektu obejmują badania przemysłowe i prace eksperymentalne.
 
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
  • Seatech Engineering sp. z o.o. (Polska)
  • Ship and Ocean Industries R&D Center (Tajwan, Prowincja Chin)
  • National Taiwan University (Tajwan, Prowincja Chin)

Czas trwania projektu 01/05/2022 – 30/04/2025 

Całkowity budżet projektu 3 804 021 PLN 

Budżet konsorcjum polskiego 1 553 625 PLN 

Dofinansowanie NCBR 1 377 475 PLN