Studia na kierunku budowa maszyn i okrętów są prowadzone w trybie niestacjonarnym i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza.

Argumenty za: 

  • Znaczna liczba wykładów jest prowadzona zdalnie, co umożliwia opanowanie wymaganego materiału w wybranym przez studenta dniu tygodnia i godzinach.

  • W programie studiów jest także dużo przedmiotów wybieralnych umożliwiających rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Absolwent potrafi:

  • Jest specjalistą w dziedzinach techniki związanych z mechaniką i okrętownictwem.
  • Posiada umiejętności z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów; materiałoznawstwa; termodynamiki; mechaniki płynów; projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym okrętowych; technik wytwarzania części maszyn;  eksploatacji urządzeń, najnowszych technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań projektowych oraz obliczeń inżynierskich.
  • Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie budowy maszyn i okrętów.  
  • Absolwent posiada również znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii

Perspektywy zatrudnienia:

  • Wiedza techniczna w połączeniu z wiedzą ekonomiczną pozwoli absolwentowi kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.
  • Absolwent jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach.
  • Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającą mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.  

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO