Inżynieria mechaniczno-medyczna | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Połącz pasję związaną z konstrukcją i budową maszyn oraz wiedzą z zakresu medycyny. Inżynieria mechaniczno-medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej oraz podstaw nauk medycznych. Na rynku pracy wyróżni Cię znajomość zagadnień związanych z  biomechaniką, biomateriałami, anatomią i fizjologią człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień.

Na inżynierii mechaniczno-medycznej działa specjalność: urządzenia medyczne, implanty i biomateriały, w ramach której są realizowane prace dyplomowe inżynierskie, np.:

 • „Projekt stanowiska do elektroforetycznego osadzania powłok biopolimerowych na implantach stomatologicznych”,
 • „Projekt egzoszkieletu kończyny górnej dla osób z Dystrofią Mięśniową Duchenne’a”,
 • „Projekt wstępny respiratora podciśnieniowego”.
Fot. materiały PG

Argumenty za:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu Inżynierii Mechanicznej (inżynier mechanik) i podstaw nauk medycznych,
 • dowiesz się, w jaki sposób można zastosować rozwiązania inżynierskie do rozwiązania problemów medycznych.
 

Perspektywy zawodowe:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,
 • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia.
 
 

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna:

 • ma wiedzę w podstawowych dyscyplinach inżynierskich i medycznych pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera medycznego lub inżyniera mechanika w różnych dziedzinach techniki,
 • potrafi rozwiązywać problemy projektowo-konstrukcyjne, produkcyjne i eksploatacyjne,
 • potrafi kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi,
 • potrafi użytkować sprzęt komputerowy oraz posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą,
 • posiada znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych, małych przedsiębiorstwach oraz różnorakich placówkach służby zdrowia.
Fot. materiały PG

Praktyki, współpraca z firmami

 • firmy produkujące sprzęt medyczny (TERMA Urządzenia Medyczne, LeviCare)
 • firmy zajmujące się implantologią (np. European Dental Implant Institute Vivadental)
 • przemysłowe centra badawcze (np. Zespół Inżynierii Medycznej CTO z programem Sztuczne Serce)
 • kliniki medyczne (np. Klinika Rehabilitacji UCK Gdańsk)

Ciekawostki

 • Prawie 80% studentów tego kierunku to panie.
 • Studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami I studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”.
 • Chociaż pierwszy nabór na inżynierię mechaniczno-medyczną odbył się w 2007 r., to niektórzy jego absolwenci już są doktorami nauk technicznych.
 • Wiele rozwiązań projektowych będących efektem projektów dyplomowych (jak choćby POMYKACZ 2012, Uchwyt Kości Skroniowej) i prac dyplomowych magisterskich jest podstawą wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym