Mechanika i budowa maszyn | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów dla osób chcących tworzyć i efektywnie wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne, konstrukcje i urządzenia. Studia przygotowują w interdyscyplinarny sposób do zawodu inżyniera mechanika.

Specjalności: 
Tryb stacjonarny
•    Technologia maszyn i materiałów, 
•    Technologie cieplne i procesowe,
•    Konstrukcja i eksploatacja pojazdów.
•    Design and production engineering (angielskojęzyczna).
Tryb niestacjonarny
•    Technologia maszyn i materiałów, 
•    Technologie cieplne i procesowe,
•    Konstrukcja i eksploatacja pojazdów.

Fundamentem studiów jest podstawowa wiedza techniczna ukierunkowana na mechanikę i budowę maszyn. W tym zakresie prezentowana jest niezbędna wiedza z: mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania metod wytwarzania i systemów produkcyjnych. W zależności od wybranej specjalizacji nacisk jest kładziony również na urządzenia cieplno-przepływowe i aparaturę przemysłową, pojazdy i maszyny robocze oraz układy napędowe lub technologię spajania i materiałów konstrukcyjnych. Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiają kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.

W ramach studiów rozwija się opanowanie i posługiwanie się sprzętem komputerowym, wraz z niezbędnym oprogramowaniem do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Umiejętności i wiedzę praktyczną można rozwinąć w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach jak i na praktykach organizowanymi przy współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Studia inżynierskie umożliwiają absolwentowi wypełnianie podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych w zakresie:

 •  technologii wytwarzania elementów maszyn i urządzeń, 
 •  technologii spajania i łączenia materiałów konstrukcyjnych,
 •  projektowania systemów produkcyjnych sterowanych komputerowo,
 •  projektowania i konstrukcji maszyn i pojazdów,
 •  dobór i projektowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych,
 •  projektowania systemów, maszyn i urządzeń energetycznych.
Fot. Materiały PG

Ponadto w ramach studiów rozwijana jest wiedza z zakresu zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Daje to  przygotowanie do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach

Argumenty za:

 •  wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów sterowania) na wysokim poziomie naukowym,
 •   mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej to większe szanse na dobrze płatną pracę,
 •  elitarny charakter studiów, wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku.

Absolwent potrafi:

rozwiązywać problemy projektowo-konstrukcyjne, produkcyjne i eksploatacyjne z zakresu:

 •   technologii budowy maszyn,
 •   projektowania i konstrukcji maszyn,
 •   systemów, maszyn i urządzeń energetycznych,

wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii przy podejmowaniu decyzji w działalności inżynierskiej,

pracować w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. 

Perspektywy zatrudnienia: 


1.    firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis,
2.    systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji wentylacji, branży „automotive”, stocznie, rafinerie,
3.    małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe i remontowe,
4.    biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe,
5.    jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna,
6.    duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy z zakresu innowacyjnych technologii.


Ciekawostka

Udoskonalanie pojazdu napędzanego ogniwem paliwowym, budowa symulatora lotów — takie doświadczenie
możesz zebrać, jeśli wstąpisz do jednego z 5 kół naukowych Wydziału Mechanicznego. Bolidy wykonane w ramach kół naukowych brały udział w międzynarodowych zawodach „Formuła student” czy „Pneumobil”, zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji. 

Fot. Materiały PG