Mechatronika | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechatronika

Mechatronika bazuje na podstawowej wiedzy i umiejętnościach z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kształcąc się na kierunku mechatronika opanujesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia różnorodnych systemów mechatronicznych łączących w sobie technolgoie i rozwiązania z różnych dziedzin techniki. Zagłębisz się na przykład w tajniki teoretycznej i praktycznej znajomości elementów mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, a przede wszystkim – integracji wymienionych elementów w produkcie.  

Praca mechatronika polega na nieustannym szukaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnostyką różnorodnych maszyn i urządzeń. Dlatego od piątego semestru studiów większość zajęć praktycznych odbywa się w formie samodzielnych i zespołowych projektów, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu, wraz z konwencjonalną bazą laboratoryjną, nowoczesne dedykowane pracownie, m.in.: Mechatroniki Haptyki i Robotyki, Modelowania i Informatyki Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych i wiele innych.

Wyposażony w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zawodu, staniesz się niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

Fot. Dr hab. inż Ryszard Jasiński/Materiały PG

Argumenty za

 • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
 • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
 • zaczniesz się posługiwać specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi ci jego swobodne wykorzystywanie

Praktyki, współpraca z firmami

 • m.in. LONZAPET Sp. z o.o., Gdańsk
 • Grupa EnergoControl, Kraków
 • Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
 • Energomontaż Północ Gdynia (EPG) Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A., Tuchola
 • vMACH Engineering GmbH, Markt Indersdorf, Niemcy
 • INTES GmbH, Stuttgart, Niemcy

Perspektywy zawodowe

 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym
 • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej
 • prace innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych

Ciekawostka

W roku 2023 uruchomione zostanie nowoczesne Laboratorium Mechatroniki, Haptyki i Robotyki MecHaRo-Lab, w którym studenci będą m.in. mogli zaznajomić się z programowaniem i sterowaniem różnymi rodzajami robotów: przemysłowymi, współpracującymi, mobilnymi oraz z systemami haptycznymi i pomiarowymi.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

Zapoznaj się z ulotką informacyjną (pdf, 996.03kB)