Transport i logistyka | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Transport i logistyka

O tym kierunku

Na kierunku transport i logistyka (I st.) poznasz tajniki nowoczesnej techniki i nauki, których wspólnym mianownikiem są procesy transportowe. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje łączące rozwiązania techniczne z ekonomicznymi, prawnymi i środowiskowymi. Studia mają za zadanie przygotować specjalistów z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

W ramach studiów na tym kierunku realizowane są interesujące zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, zarówno przygotowane do wykonania w grupach jak i indywidualnie. Inżynierskie i naukowe pasje rozwiniesz także w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.

Studia trwają 7 semestrów i dzielą się na dwie specjalności: systemy transportu wodnego i zarządzanie logistyczne. Studenci po czwartym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności.

  Fot. Pixabay

  Specjalności:

  • Systemy transportowe

  Specjalność dotyczy organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem. Obejmuje również zagadnienia nadzoru i zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu, ekonomiki transportu, analizy danych, diagnostyki oraz bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu i systemów ruchu.

  • Zarządzanie logistyczne

  Specjalność jest ukierunkowana na zarządzanie w transporcie i logistyce. Obejmuje organizacyjne i prawne podstawy transportu, eksploatację portów i terminali logistycznych, analizę rynków transportowych i logistykę handlu zagranicznego oraz szereg zagadnień związanych z zarządzaniem i ekonomiką przedsiębiorstw i projektów z szeroko pojętej branży transportowej.

  W ramach każdej ze specjalności studenci realizują przedmioty obowiązkowe jak i wybieralne.

  Argumenty za:

  • W ramach studiów na tym kierunku realizowane są interesujące zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, zarówno przygotowane do wykonania w grupach, jak i indywidualnie.
  • Inżynierskie i naukowe pasje studenci rozwijają także w ramach działalności kół naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.
  • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach, profesjonalnych laboratoriach, a także w formie wizyt studyjnych pozwalają absolwentowi na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z branży TSL.

  Perspektywy zawodowe:

  • Biura projektujące systemy transportowe bądź ich elementy, w tym infrastrukturalne.
  • Jednostki administracji obejmujące swymi kompetencjami obszar transportu, zarówno od strony infrastrukturalnej jak i regulacyjnej.
  • Jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego.
  • Operatorzy działający w obszarze transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego, w szczególności realizujący transport multimodalny.
  • Przedsiębiorstwa sektora logistycznego.
  • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu procesów transportowych.
  • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi w obszarze transportu i logistyki.

  Absolwent potrafi:

  •  Absolwent uzyskuje wiedzę dot. projektowania, budowy i eksploatacji systemów transportowych na morzu i lądzie.
  •  Wie, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności programistyczno-analityczne.
  •  Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2
  •  Zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży TSL (transport – spedycja – logistyka).
  •  Potrafi myśleć kreatywnie oraz posiada świadomość konieczności samokształcenia. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej.

  Ulotka

  Program Kierunki - Katalog ECTS (pg.edu.pl)