Mechanika i budowa maszyn | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera dają możliwości tworzenia i efektywnego rozwijania: nowych technologii i systemów produkcyjnych, konstrukcji maszyn i urządzeń, mając pogłębioną wiedzę w tym zakresie i doświadczenie w badaniach naukowych. 

Specjalności: 

Tryb stacjonarny

  • Technologie maszyn i systemy produkcyjne 
  • Technologie cieplno-przepływowe
  •  Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów.
  • International Design Engineer (w j. angielskim).

Tryb niestacjonarny

  •   Technologie maszyn i systemy produkcyjne
  •   Technologie cieplno-przepływowe
  •   Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów
Fot. Materiały PG

Kierunek mechanika i budowa maszyn umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy technicznej, ukierunkowanej na mechanikę, wytrzymałość materiałów, elementów budowy maszyn technologii wytwarzania i innych. Niezależnie od specjalności kształcenia umożliwia opanowanie wiedzy absolwentowi w podstawowych dyscyplinach, która pozwala mu pełnić funkcję specjalisty z zakresu mechaniki w różnych dziedzinach techniki. Podczas studiów absolwent wyrabia i utrwala takie cechy jak kreatywność, potrzeba i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność.

Uzyskana na studiach wiedza umożliwia rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-twórczych. Absolwent może sprawdzić swoją wiedzę, wykorzystując metody matematyczne, symulacyjne, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu. Stosuje przy tym oprogramowanie komputerowe do zaawansowanego projektowania, weryfikacji rozwiązań inżynierskich oraz w pracy badawczej, w tym umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiają absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.

Studia pogłębiają znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z zaawansowanym oprogramowaniem technicznym umożliwiającym prowadzenie zaawansowanych obliczeń i symulacji podczas rozwiazywania problemów z zakresu szeroko pojętej mechaniki. Studia stwarzają możliwości dobrego opanowania przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Fot. Materiały PG

Perspektywy zatrudnienia:


1.    jednostki badawczo-naukowe i ośrodki rozwojowe firm nowych technologii,
2.    przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,
3.    budownictwo stalowe, biura projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz zakłady związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
4.    jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, 
5.    firmy produkcyjne i usługowe wymagające wiedzy technicznej.
Specjalności: 

Ciekawostka 

Kierunek Mechanika i budowa maszyn jest jednym z najstarszych prowadzonych przez Politechnikę Gdańską. Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn stanowią trzon kadry inżynierskiej w firmach produkcyjnych i biurach konstrukcyjnych z zakresu budowy maszyn na Pomorzu. Wielu dyrektorów technicznych i prezesów firm jest również absolwentami tego kierunku. 

Fot. Materiały PG

Kryterium pokrewieństwa: