Konferencja Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Konferencja Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT

Szanowne Koleżanki i Koledzy Żeglarze,

z przykrością informujemy, że w związku z przewidywanym wzrostem zachorowań na COVID oraz stosunkowo małym zainteresowaniem udziałem studentów w konferencji, zaplanowana konferencja zostaje odwołana w roku bieżącym. Wyrażamy nadzieję, że kolejna edycja konferencji STUKNUT odbędzie się w roku przyszłym i już teraz zapraszamy wszystkich chętnych.

Komitet Organizacyjny 

 

VI KONFERENCJA
Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’21
16.10.2021 - 23.10.2021
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej

Pogoria

Popłyń z nami! Przekonaj się, jakie wrażenia mają uczestnicy wcześniejszych edycji