Projekt Tukan | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekt Tukan

Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa numer DOB-BIO11/06/02/2020, realizowany w latach 2021 – 2024

Tytuł projektu

„Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych, kr. TUKAN”

Cel projektu

opracowanie demonstratora technologicznego pojazdu podwodnego do wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich. Założeniem projektu jest możliwość zdalnego
i automatycznego sterowania pojazdu podwodnego, który dzięki zaimplementowanym algorytmom identyfikacji wraz z wyspecjalizowanymi sensorami. Pojazd rozpoznawczy będzie przystosowany do wodowania z nawodnych platform załogowych oraz nawodnych platform bezzałogowych sterowanych zdalnie. Zasadnicze prace badawcze dotyczą zwiększenia możliwości operacyjnych pojazdów poprzez wyposażenie w wyspecjalizowane sensory
i oprogramowanie zapewniające wykrywania i klasyfikację obiektów minopodobnych, powiększenie zasięgu, odporności na narażenia mechaniczne, zapewnienie wysokiego stopnia automatyzacji sterowania ruchem i procesów klasyfikacji wykrytych obiektów.

Całkowity koszt projektu to 8 663 335 zł, który w całości jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czas realizacji projektu: 16.12.2021 – 15.12.2024