American Bureau of Shipping przyznaje stypendia dla najlepszych studentów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-10

American Bureau of Shipping przyznaje stypendia dla najlepszych studentów

American Bureau of Shipping przyznaje stypendia dla najlepszych studentów oceanotechniki oraz transportu i logistyki
Amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) po raz dziewiąty przyznaje stypendia dla najlepszych studentów Wydziału/Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa (teraz nowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) Politechniki Gdańskiej. Dla każdego studenta zostanie wypłacone 2500 dolarów amerykańskich. Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzcy konkursu są brani pod uwagę  w pierwszej kolejności podczas ubiegania się o możliwość odbycia stażu w biurach ABS.

Aby zakwalifikować się do otrzymania stypendium ABS, musisz spełnić następujące wymagania:

- być studentem studiów stacjonarnych na kierunku oceanotechnika lub transport i logistyka,

- wykazywać zainteresowanie gospodarką morską,

- osiągać wysokie wyniki w nauce,

- wykazywać cechy przywódcze poprzez zaangażowanie w programy uczelniane lub koła,

- charakteryzować się wysoką kulturą i uznaniem wśród społeczności wydziału uczelni.

Co musi się znaleźć we wniosku?

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, masz dobre osiągnięcia w nauce, jesteś zaangażowanym i pilnym studentem możesz złożyć wniosek o stypendium ABS do 26 września 2020 r. Wniosek musi zawierać CV oraz list motywacyjny, w którym znajdzie się odpowiedź na pytanie: „dlaczego ja mogę zostać stypendystą obecnej edycji stypendium ABS”? Odpowiedź należy uzasadnić i udokumentować. Najlepiej na jednej stronie formatu A4. Do konkursu mogą przystąpić zarówno studenci studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów na kierunkach oceanotechnika lub transport i logistyka. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę studentów na przekazanie ich danych takich jak imię, nazwisko, e-mail, zdjęcie w celu rozpowszechnienia w publikacjach ABS w przypadku wygranej.

Troje najlepszych studentów zostanie wybranych przez komisję konkursową, każdy z nich otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 2500 dolarów amerykańskich (brutto). Wyniki konkursu będę ogłoszone 30 września 2021 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną - wnioski należy złożyć elektronicznie na adres: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

82 wyświetleń