„Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)” - rekrutacja do końca września! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-15

„Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)” - rekrutacja do końca września!

„Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. To już XXX edycja kursu. Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 08-09.10.2021 r.

Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)" uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami. Zdobywają również umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Tematyka zajęć

– podstawy systemów zarządzania jakością (SZJ),
– systemy zarządzania jakością a strategia firmy/organizacji, 
– systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 wymagania ISO 9001:2015,
– zarządzanie środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 wymagania ISO 14001:2015,
– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018,
– zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, 
– zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000,
– zarządzanie bezpieczeństwem żywności, normy ISO 22000 (HACCP), 
– zarządzanie energią wg normy ISO 50001, 
– AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości) – zarządzanie ryzykiem,
– Total Quality Management (TQM), 
– zarządzanie projektem i procesami,
– regulacje prawne w zakresie jakości (dyrektywy techniczne UE, znak CE),
– koszty jakości,
– narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania,
– dokumentowanie SZJ wspomagane komputerowo,
– metody projektowania i doskonalenia jakości (QFD, SIX-SIGMA, FMEA), 
– sterowanie jakością i metody statystyczne (SPC…),
– auditowanie systemów zarządzania, 
– certyfikacja i akredytacja.

Zgłoszenia i informacje szczegółowe

108 wyświetleń