Nowe możliwości dla studentów i nie tylko! Dziekan WIMiO powołał Radę Przedsiębiorców | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-25

Nowe możliwości dla studentów i nie tylko! Dziekan WIMiO powołał Radę Przedsiębiorców

Nowe możliwości dla studentów i nie tylko! Dziekan WIMiO powołał Radę Przedsiębiorców
W odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia działalności dydaktycznej i naukowej oraz połączenie nauki z biznesem, dziekan Wydziału inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn powołał Radę Przedsiębiorców, do której zaprosił przedstawicieli firm z całej Polski. Oznacza to nowe możliwości dla studentów, naukowców, ale i przedstawicieli biznesu, którzy zyskają wykwalifikowanych pracowników - absolwentów naszego wydziału.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się zdalnie 25 listopada.

Dzięki powołaniu Rady Przedsiębiorców studenci i naukowcy skorzystają  między innymi z praktyk i staży w prężnie rozwijających się firmach, z programów stypendialnych, szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy warsztatów przemysłowych. To również ogromna wartość dla firm, które zyskają wykwalifikowanych pracowników – inżynierów artystów.

Główne cele związane z działalnością Rady Przedsiębiorców:

– wspieranie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy;
– współpraca w procesie definiowania efektów kształcenia i formułowaniu programów kształcenia;
– współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i środowiskiem biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami sektora publicznego;
– podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z przedsięwzięciami o charakterze naukowo-gospodarczym;
– wspieranie działalności kół naukowych.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca struktury Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, omówiono zakres współpracy z Radą Przedsiębiorców oraz zaprezentowano działalność kół naukowych. Odbyła się także wstępna dyskusja dotycząca współpracy z przedsiębiorcami.

W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 firm: SYLVA Sp. z o.o., Techno Marine Sp. z o.o., Mitutoyo  Polska Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków SA, Sunreef Venture S.A., CLIMAREM Sp. z o.o., Hydromega  Sp.  z o.o., Morad Sp. z o.o., ANWIL S.A., NAVA Sp. z o.o., NavArt, ROTOR Sp. z o. o., Sp. K., Rema S.A., Base Group Sp. z. o.o., MECHANIKA-RADMOR Sp. z o.o., Group WB oraz Flex.

Regulamin Rady Przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej.

84 wyświetleń