Weź udział w programie "Perły Nauki" dla wybitnych studentów i absolwentów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-14

Weź udział w programie "Perły Nauki" dla wybitnych studentów i absolwentów

Weź udział w programie "Perły Nauki" dla wybitnych studentów i absolwentów
Do 18 lutego potrwa nabór do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Perły Nauki", który ma na celu wparcie uczelni wyższych w tworzeniu uzdolnionym studentom i absolwentom i studentom warunków do rozwoju.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu warunków rozwoju dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów I stopnia lub studentów po ukończeniu III albo IV roku jednolitych studiów magisterskich – przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Wysokość dofinansowania:

  • 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych;
  • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych albo z dziedziny sztuki.

Informacje organizacyjne:

  • nabór prowadzony jest w dn. 4.01–18.02.2022 r. do godz. 16.00;
  • termin przekazywania w formie elektronicznej poprzez system MojaPG zgłoszeń projektów do Działu Projektów do weryfikacji upływa 4.02.2022 r.; akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu;
  • wnioski do programu należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF;
  • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie MEiN;
  • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.
16 wyświetleń