Projekt Wakacyjny Staż 2022. Zapraszamy do udziału! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-22

Projekt Wakacyjny Staż 2022. Zapraszamy do udziału!

Projekt Wakacyjny Staż 2022. Zachęcamy do udziału!
Około 300 miejsc stażowych czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych w tegorocznej, jubileuszowej edycji programu Wakacyjny Staż. Na stronie wakacyjnystaz.pl dostępne są już formularze, które należy wypełnić, aby wziąć udział w projekcie. Wszyscy chętni mają na to czas do 29 kwietnia. W tym roku organizatorzy oraz fundatorzy szczególnie gorąco zapraszają kandydatów z Ukrainy.

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.  

Kandydaci na start

Obecnie trwa II etap projektu, podczas którego przyjmowane są zgłoszenia od uczestników, którymi mogą zostać studenci i absolwenci uczelni wyższych. W tym roku czeka na nich blisko 300 miejsc stażowych, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy do dnia 29 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wakacyjnystaz.pl.  

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami studiów wyższych w Polsce lub za granicą. Mogą to być zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia, jak również jednolite studia magisterskie. Zgłaszać mogą się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Zgodnie z regulaminem projektu, absolwent to osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w projekcie Wakacyjny Staż 2022.  

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. Warto skorzystać z dostępnych propozycji, zwłaszcza że dość często zdarza się, że praktykanci stają się pełnoprawnymi pracownikami firm czy organizacji, w których odbywali staż. 

Staż dla każdego

Wakacyjny Staż od początku swojego funkcjonowania dostępny był również dla kandydatów z zagranicy. Jednak w tym roku, do udziału w projekcie, organizatorzy szczególnie mocno zapraszają studentów i absolwentów z Ukrainy. Warto podkreślić, że niektórzy fundatorzy zwiększyli pulę dostępnych miejsc, właśnie po to, aby umożliwić odbycie praktyk również obywatelom ukraińskim. Osoby nieposiadające nr PESEL proszone są o wypełnienie i przesłanie skanu wzoru formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony https://wakacyjnystaz.pl/regulamin) wraz z CV na adres: wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl. Natomiast obcokrajowcy, którzy posiadają nr PESEL, rejestrują swoje zgłoszenia standardowo na stronie internetowej www.wakacyjnystaz.pl.

Jubileuszowy Wakacyjny Staż

Tegoroczna edycja Wakacyjnego Stażu to już dwudziesta odsłona projektu. Nie zmieniły się jednak zasady dotyczące programu. Podobnie jak w ubiegłych latach czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od 1 lipca do 30 września. Każdy z uczestników ustala termin swojej praktyki indywidualnie z Fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2 tys. zł brutto za miesiąc pracy.   

W tym roku nadal istnieje możliwość realizacji stażu w trybie online oraz hybrydowym, podczas którego jego uczestnicy będą mogli łączyć pracę na miejscu u w firmie u Fundatora z pracą zdalną.  

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą na stronie projektu do końca  kwietnia.  Natomiast w maju firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie wakacyjnystaz.pl https://wakacyjnystaz.pl/lista-ofert.

191 wyświetleń