Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marcina Bąka | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-01

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marcina Bąka

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marcina Bąka
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. Andrzej Seweryn i Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Gdańskiej zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marcina Bąka pod tytułem: „Wpływ parametrów konstrukcyjnych sprzęgieł mokrych i ich sterowania na zmiany wybranych wielkości fizycznych w trakcie zmiany przełożenia przekładni mechanicznej”.

Obrona odbędzie się 6 września 2022 roku o godz. 10:00 w sali 303 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 40).

Promotor: dr hab. inż.  Paweł Śliwiński, prof. uczelni,  Politechnika Gdańska

Promotor pomocniczy:  dr inż. Piotr Patrosz, adiunkt PG, Politechnika Gdańska

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Banaszek, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; dr hab. inż. Andrzej Kosucki, Politechnika Łódzka, dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska.


Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej są zamieszczone na stronie domowej wydziału w zakładce Nauka.

48 wyświetleń