Wyniki ewaluacji naukowej za lata 2017-2021: inżynieria mechaniczna z kategorią A | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-03

Wyniki ewaluacji naukowej za lata 2017-2021: inżynieria mechaniczna z kategorią A

Wyniki ewaluacji naukowej za lata 2017-2021: inżynieria mechaniczna z kategorią A
Inżynieria mechaniczna na Politechnice Gdańskiej z kategorią A - znamy wyniki ewaluacji naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Są one dostępne na stronie MEiN

Ponadto pracownicy WIMiO realizują także działania w dyscyplinach: inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, które również otrzymały wysoką kategorię A. 

Decyzje zostały wydane w przewidzianym przepisami terminie i wysłane na elektroniczne skrzynki podawcze ewaluowanych podmiotów. Mogą one także zapoznać się z wynikami oceny i opiniami ekspertów w module SEDN, stanowiącym część systemu POL-on. Wraz z decyzjami w sprawie przyznania kategorii naukowych załączono instrukcję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

142 wyświetleń