Horyzont Europa. Naukowcy pracują nad podniesieniem doskonałości PG w wytwarzaniu | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-29

Horyzont Europa. Naukowcy pracują nad podniesieniem doskonałości PG w wytwarzaniu

Horyzont Europa. Naukowcy pracują nad podniesieniem doskonałości PG w obszarze wytwarzania
Politechnika Gdańska liderem w projekcie z programu Horyzont Europa. „New Approach to Innovative Technologies in Manufacturing (NEPTUN)" zorientowany jest na działania szkoleniowe oraz badawcze w takich dziedzinach jak druk 3D, interakcja człowiek-maszyna, tworzenie bliźniaków cyfrowych (ang. Digital Twin), wytwarzanie i badanie metamateriałów czy dronów w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu nasza uczelnia będzie mogła zostać skutecznym partnerem dla przemysłu we wdrażaniu szeroko pojętego Przemysłu 4.0.

Powyższe działania powinny być wspomagane obliczeniami w chmurze (ang. Cloud Computing) oraz technologiami VR/AR/MR, czyli rzeczywistości wirtualnej (ang. Virtual Reality), rozszerzonej (ang. Augmented Reality) i mieszanej (ang. Mixed Reality) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, np. ewolucyjnych.

Projekt NEPTUN prowadzą naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Wspólnie będą pracować nad podniesieniem poziomu doskonałości naszej uczelni w obszarze szeroko rozumianego wytwarzania.

Główne zadania

–  Główne zadania w projekcie to podniesienie kompetencji kadry naukowej poprzez szkolenia w instytucjach partnerskich, oraz w Politechnice Gdańskiej. Zaplanowaliśmy też organizację szkoły letniej dla doktorantów, magistrantów i młodych pracowników naukowych – mówi dr inż. Marek Chodnicki z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn WIMiO.

Partnerami projektu są wiodące europejskie ośrodki naukowe: Technische Universitaet Berlin (Niemcy), Kungliga Tekniska Hoegskolan Stockholm (Szwecja) oraz National University of Athens (Grecja).

– Ważny aspekt w podniesieniu jakości naszej nauki to projekty badawcze. Razem z partnerami będziemy realizowali wspólnie badania, których zakres zostanie określony w wyniku głębokiej analizy luk badawczych. Badania zostaną zrealizowane z wykorzystaniem posiadanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa aparatury badawczej oraz zakupionej z budżetu projektu – dodaje dr hab. inż. Mariusz Deja, prodziekan ds. współpracy WIMiO.

W projekcie jest jeszcze pakiet związany z wzmocnieniem kompetencji kadry administracyjnej projektów. Chodzi o to, by wydziałowy zespół ds. projektów poszerzył umiejętności związane z zarządzaniem projektami europejskimi, ucząc się od naszych partnerów.

Współpraca z przemysłem

Istotnym działaniem w projekcie jest również współpraca z przemysłem. Na Politechnice Gdańskiej ma powstać Klaster Doskonałości, a także Rada Doradcza dla Firm Produkcyjnych. Uczestnicy wspólnie utworzą też Kompendium Dobrych Praktyk.

Klaster Doskonałości będzie odgrywał wiodącą rolę w doradzaniu i ulepszaniu lokalnego, regionalnego i krajowego przemysłu. Klaster podniesie zdolności badawcze i wdroży innowacje, wywołując zmiany strukturalne i budując silniejsze powiązania między przemysłem, środowiskiem akademickim i władzami. Poprzez klaster podmioty te będą w większym stopniu zaangażowane w proces B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna). Firmy zaangażowane w klaster będą mogły skuteczniej konkurować na rynku, a także będą budować zielony, inteligentny, wydajny i innowacyjny przemysł. Cel ten zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy będą współpracować z instytucjami B+R+I, takimi jak Politechnika Gdańska, aby zapewnić sobie dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych.

W ramach klastra powstanie Rada Doradcza dla Firm Produkcyjnych, która będzie służyć lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom w celu połączenia osiągnięć naukowych i badawczych uczelni z praktyczną wiedzą przemysłu. W skład rady wejdą naukowcy akademiccy, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów. Podstawowe obowiązki rady będą dotyczyły dostarczenia rekomendacji dla instytucji akademickich w zakresie wdrażania najnowszych osiągnięć przemysłu do programów nauczania oraz dla podmiotów gospodarczych w zakresie sytuacji w przemyśle, aby zapewnić jego stały rozwój w oparciu o solidne podstawy rozwoju nauki.

Uczestnicy projektu wspólnie utworzą też Kompendium Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Firmy z sektora MŚP znajdą w nim wskazówki w zakresie wprowadzania zasad Przemysłu 4.0 w swoich procesach produkcyjnych. Kompendium zostanie udostępnione bezpłatnie online i będzie zbiorem informacji na temat Przemysłu 4.0, jego zasad i metod wprowadzania.

Dni informacyjne

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane dni informacyjne i konferencje dla wszystkich zainteresowanych.

– Większość  aktywności w projekcie ma charakter otwarty, każdego kto chciałby uczestniczyć w szkoleniach czy badaniach serdecznie zapraszamy do współpracy – dodaje dr inż. Marek Chodnicki.

Pierwsze takie spotkanie zaplanowano na połowę stycznia 2023 r.

Horyzont Europa

Projekt NEPTUN jest realizowany w ramach programu Horyzont Europa (HE), następcy programu H2020.  HE to ramowy program UE finansujący projekty w zakresie badań i innowacji. Budżet HE to 95,5 mld Euro.

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Początek realizacji projektu: 1 listopada 2022 r.

Budżet projektu: €1,487,733.00

Konsorcjum:

  • Politechnika Gdańska – lider projektu

Partnerzy projektu:

  • Technical University of Berlin
  • KTH Stockholm
  • National Technical University of Athens
497 wyświetleń