Zarządzanie i inżynieria produkcji. NOWY kierunek na studiach II stopnia! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-14

Zarządzanie i inżynieria produkcji. NOWY kierunek na studiach II stopnia!

Zarządzanie i inżynieria produkcji. NOWY kierunek na studiach II stopnia!
Już od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 wśród kierunków II stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej pojawi się nowy – zarządzanie i inżynieria produkcji. To świetny wybór dla absolwentów studiów I stopnia i tych, którzy wiążą swoją przyszłość z konstruowaniem, a także pracą na stanowisku menadżerskim.

Studenci zdobędą wiedzę z zarządzania systemami wytwarzania w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Zyskane umiejętności

Absolwenci drugiego stopnia profilu zdobędą wiedzę matematyczną w zakresie statystyki i badań operacyjnych oraz wiedzę z zakresu nauk inżynieryjnych pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Dowiedzą się, jak  zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi oraz dokonać - typowej dla zarządzania i inżynierii produkcji - analizy procesu z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

To jednak nie wszystko. Absolwenci identyfikują i analizują koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać złożone problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych.

Program studiów

Z myślą o studentach przygotowano bardzo ciekawe i rozwojowe przedmioty, jak np. Lean Management czy sztuczna inteligencja w sterowaniu i zarządzaniu produkcją.

Studia będą stacjonarne, a ich program został przygotowany w konsultacji przedsiębiorcami, w odpowiedzi na następujące potrzeby rynku:

  • tworzenie nowych pomysłów (produktów, procesów, usług) odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i służące społeczeństwu jako całości;
  • tworzenie nowych rozwiązań (produktów, procesów, usług) problemów społecznych, efektywniejszych od obecnie stosowanych oraz powodujących trwałą zmianę w danych grupach społecznych.

Gdzie znaleźć pracę?

Absolwent studiów drugiego stopnia ma wiele możliwości zatrudnienia. Połączenie umiejętności inżynierskich i menedżerskich umożliwia znalezienie pracy z perspektywą szybkiego awansu w trakcie pracy w różnych obszarach gospodarki, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Co istotne, studia te zapewniają absolwentowi umiejętności łatwego dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków i wymagań otoczenia gospodarczego oraz pracy w różnych środowiskach zawodowych. Absolwenci kierunku opuszczą mury naszej uczelni z wiedzą i umiejętnościami menadżerskimi i technicznymi z zakresu inżynierii produkcji w tym nauk o zarządzaniu i jakości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, która rozpocznie się już w styczniu.

491 wyświetleń