Konkurs Czerwonej Róży 2023. Wybieramy najlepszego studenta i koło naukowe | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-06

Konkurs Czerwonej Róży 2023. Wybieramy najlepszego studenta i koło naukowe

Konkurs Czerwonej Róży 2023. Wybieramy najlepszego studenta i koło naukowe
Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego Konkursu Czerwonej Róży 2023 w kategorii „najlepszy student” i w kategorii „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających w Pomorskiem.

Każda osoba studiująca na drugim stopniu kształcenia na Politechnice Gdańskiej, która uzyskała wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (za 2 poprzednie semestry), ma osiągnięcia naukowe,sportowe lub artystyczne oraz jest aktywna społecznie i potrafi publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych, ma szansę zostać „najlepszym studentem” Politechniki Gdańskiej w 2023r. i ubiegać się o laur Czerwonej Róży na etapie międzyuczelnianym, w którym dla najlepszego studenta spośród najlepszych studentów nagrodą jest samochód osobowy.

Koło naukowe działające w Politechnice Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w okresie ostatnich 3 lat może ubiegać się o miano „najlepszego koła naukowego” w Politechnice Gdańskiej (etap uczelniany) w 2023r. i zostać kandydatem naszej uczelni w etapie głównym (etap międzyuczelniany), w którym nagrodą dla najlepszego koła naukowego spośród zgłoszonych kół naukowych przez uczelnie woj. pomorskiego jest 15 tys. zł.

Etapy konkursu:

Etap uczelniany

Termin zgłaszania kandydatur na etapie uczelnianym konkursu Czerwonej Róży 2023 upływa w dniu 17 marca 2023 r. (piątek), o godz. 14.00.
Wnioski należy składać w prorektoracie ds. studenckich (Gmach Główny PG, pokój 265).  

Ważne! Składane wnioski (studencikoła naukowe) powinny być zaakceptowane przez prodziekanów z poszczególnych wydziałów. Dlatego wnioski należy dostarczyć do dziekanatu WIMiO do 15 marca do godziny 15.00. 

24 marca – prezentacja dorobku przez kandydatów z wydziałów i ogłoszenie wyników etapu uczelnianego

Etap ogólny

16 maja – indywidualna prezentacja dorobku Laureatów ze wszystkich uczelni

19 maja – posiedzenie Kapituły Czerwonej Róży

21 maja – uroczysta Gala konkursu Czerwonej Róży 2023

Załączniki do pobrania:

1 Konkurs Czerwonej Róży 2023 - harmonogram (pdf, 475.76kB) 2 Regulamin Konkursu Czerwonej Róży 2023 (pdf, 107.05kB) 3 Konkurs_Czerwonej_Rozy_2023_formularz_kolo_naukowe (1) (docx, 270.47kB) 4 Konkurs_Czerwonej_Rozy_2023_formularz_student (docx, 273.92kB)

Więcej informacji o konkursie

176 wyświetleń