Konkurs Innowacji Dydaktycznych. Przedłużony termin składania wniosków | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-28

Konkurs Innowacji Dydaktycznych. Przedłużony termin składania wniosków

Wykładowco, złóż wniosek w kolejnej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych!
Centrum Nowoczesnej Edukacji PG po raz trzeci zaprasza wykładowczynie i wykładowców do składania wniosków w kolejnej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju. Mogą to być np. zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i wiele innych.

Wnioski można składać jeszcze do 28 maja 2023 r., godz. 23.59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca 2023 r.

Wysokość grantu w Konkursie Innowacji Dydaktycznych wynosi od 1000 zł do 20 000 zł, w tym koszty pośrednie w wysokości 10 % (budżet 3. edycji to 200 000 zł).

W przypadku przyznania niższej kwoty niż ta, o którą ubiegał się wnioskodawca, uruchomienie funduszy nastąpi po przedstawieniu uaktualnionego kosztorysu.

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Po zakończeniu realizacji projektu kierownik grantu składa prorektorowi ds. kształcenia sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe (w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia realizacji grantu).

Aby złożyć wniosek, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum.

Lista pytań w formularzu zgłoszenia wniosku elektronicznym

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Nowoczesnej Edukacji: cne@pg.edu.pl, koordynatorem programu jest Marcin Zieliński: marcin.zielinski1@pg.edu.pl, tel. 509 232 713.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

47 wyświetleń