Dr inż. Krzysztof Wołoszyk w gronie 100 wybitnych młodych naukowców | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-24

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk w gronie 100 wybitnych młodych naukowców

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk w gronie 100 wybitnych młodych naukowców
Dr inż. Krzysztof Wołoszyk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa został jednym z laureatów programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendyści FNP prowadzą badania w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, ekonomii i mechaniki.  

Stypendia przyznawane są wybitnym młodym uczonym na początku ich kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane publikacjami osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Badania dr. Wołoszyka

Głównym celem badań prowadzonych przez dr. Krzysztofa Wołoszyka jest określenie wpływu efektów starzeniowych na wytrzymałość cienkościennych metalowych elementów konstrukcyjnych.

Kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium), w ramach którego sprawdza wpływ korozji na wytrzymałość konstrukcji, aby poprawić bezpieczeństwo statków już na etapie ich projektowania. Planuje również kolejne badania, których celem jest uwzględnienie efektów mających wpływ na ryzyko zniszczenia konstrukcji kadłuba statku. Jest również wykonawcą w projekcie NCN (Sonata) dotyczącym diagnostyki skorodowanych konstrukcji metodami nieniszczącymi.

Pozostałymi laureatami programu zostali dr inż. Mikołaj Nowak (WEiA), mgr inż. Katarzyna Drozdowska (WETI) i mgr inż. Sabina Szymczak (WZiE).

211 wyświetleń