Dr inż. Marcin Wekwejt laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-26

Dr inż. Marcin Wekwejt laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Dr inż. Marcin Wekwejt laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena
Dr inż. Marcin Wekwejt z Zakładu Technologii Biomateriałów został laureatem 20. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Nagroda została przyznana naukowcowi z Politechniki Gdańskiej za znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych.  

Wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrody wręczono 25 maja, podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.  Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała Ariadna Łada-Maśko - za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. 

Biogram

Marcin Wekwejt  jest absolwentem studiów inżynierskich w inż. biomedycznej (2016; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inż. materiałowej (2021, Politechnika Gdańska). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. ,,Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Od 2018 r. zatrudniony jest w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Jego główne zainteresowania naukowego związane są z biofunkcjonalnymi kompozytowymi materiałami cechującymi się efektywnymi właściwościami antybakteryjnymi i/lub antyosteoporotycznymi oraz innowacyjnymi cementami kostnymi, tzw. dual-setting bone cements. Dotychczasowe główne osiągnięcia skupiały się na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Jego wiodące badania dotyczą właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.     

Zrealizował już liczne staże badawczo-naukowe, m.in. w Turcu Clinical Biomaterials Centre w Finlandii, Department for Functional Materials in Medicine and Dentistry w Niemczech, Centre for Functional and Surface Functionalized Glass w Słowacji, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Specjalistycznego Szpitalu w Kościerzynie, Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytutu Medycznego, Katedrze Biochemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie jest kierownikiem projektów TECHNETIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości" oraz PLUTONIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego" oraz jest wykonawcą w projekcie ARGENTUM IDUB PG ,,Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties’’, który doprowadził już do złożenia zgłoszenia patentowego. 

Pełni funkcję Opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego ‘Materiały w Medycynie’, Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej Konferencji Naukowego ‘IMPLANTY’ i Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a wcześniej był Członkiem w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Te prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom  gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 35 młodych naukowców.

242 wyświetleń