Największa lekcja o inżynierii materiałowej w Polsce? My też biliśmy ten rekord! | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-04

Największa lekcja o inżynierii materiałowej w Polsce? My też biliśmy ten rekord!

Największa lekcja o IM
1097 – tyle osób wzięło udział w największej lekcji inżynierii materiałowej, która 17 marca odbyła się w całej Polsce. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się także Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Każdy z wykładów musiał zgromadzić minimum 30 osób. Podczas wydarzenia najmniejsza liczba uczestników, jaka brała udział w lekcji, wynosiła 35. Najwięcej słuchaczy zgromadziło się w salach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie — organizatorzy wydali ponad 400 kart pracy – czytamy na stronie internetowej Biura Rekordów.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, wysłuchali wykładu pt. „Wprowadzenie do inżynierii Biomateriałów”, który wygłosił dr inż. Marcin Wekwejt. Na końcu odbył się krótki test. Dla każdej lokalizacji pytania były zróżnicowane pod kątem tematyki, jakiej dotyczył wykład. Uczestnicy mieli także okazję skorzystać z suwmiarki i wpisać wymiary zmierzonego przedmiotu do testu.

Kilka zasad

Każda z lokalizacji musiała rozpocząć lekcję po godzinie 10:00 i zakończyć ją przed upływem 11:30.

Po wydarzeniu organizatorzy przesłali dokumentację ze wszystkich lokacji do Biura Rekordów. Sędzia dokładnie zweryfikowała ich zgodność z wytycznymi, obejrzała nagrania z prób w poszczególnych lokacjach i przejrzała dokumentację świadków. Ostateczny wynik został pomniejszony o liczbę osób, która rozmawiała podczas wydarzeń lub korzystała z telefonów komórkowych. 

W wydarzeniu wzięły udział między innymi placówki: Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Wojskowa Akademia Techniczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Patronem Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii materiałowej było Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, a udział w nim wzięły, poza uczelniami, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Organizatorami wydarzenia na Politechnice Gdańskiej były wydziały: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

56 wyświetleń