Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-07

Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych

Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłosiła czwartą edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych. Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2022/23 można składać do dnia 30.11.2023 roku.

Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września 2023 roku. W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie pieniężnej nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczące zarówno nowej realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych. Wniosek o nagrodę winien zawierać:

— egzemplarz pracy dyplomowej odpowiednio inżynierskiej lub magisterskiej w wersjach papierowej i elektronicznej,

— opinię promotora pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie,

— opinię recenzenta pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą na etapy konkretnych procesów produkcyjnych, w których wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie,

— ewentualne opinie z zakładu pracy zainteresowanego wynikami,

— ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub odpowiednio magisterskiego.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2022/23 należy składać do dnia 30.11.2023 roku w biurze Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 101. Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu podczas posiedzenia Rady Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

96 wyświetleń